Miễn Trừ Trách Nhiệm

Như một phần quan trọng của việc sử dụng trang web của nhà cái Gamebet, quý khách vui lòng đọc và hiểu rõ những điểm miễn trừ trách nhiệm sau đây. Việc sử dụng dịch vụ của Gamebet đồng nghĩa với sự chấp nhận và đồng tình với các điều khoản miễn trừ trách nhiệm dưới đây. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web của Gamebet.

1. Hiểu Rõ Rủi Ro

1.1. Quý khách phải nhận thức và hiểu rõ rằng cá cược và các hoạt động giải trí có thể gây ra rủi ro tài chính. Quý khách phải tự chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro hoặc thiệt hại tài chính mà quý khách gánh chịu khi sử dụng dịch vụ của Gamebet.

1.2. Gamebet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro tài chính nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ của họ.

2. Miễn Trừ Trách Nhiệm về Dịch Vụ

2.1. Gamebet không đảm bảo rằng dịch vụ của họ sẽ luôn hoạt động một cách không gián đoạn hoặc không bị lỗi. Dịch vụ có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kỹ thuật hoặc do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Gamebet.

2.2. Gamebet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của họ, bao gồm thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hoặc thiệt hại đặc biệt.

3. Miễn Trừ Trách Nhiệm về Thông Tin

3.1. Gamebet không đảm bảo rằng thông tin trên trang web của họ hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ của họ luôn chính xác, đầy đủ, hoặc đáng tin cậy.

3.2. Gamebet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào mà quý khách có thể tìm thấy trên trang web của họ.

4. Miễn Trừ Trách Nhiệm về Việc Sử Dụng Trang Web Khác

4.1. Gamebet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web hoặc nguồn thông tin nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Gamebet, mà quý khách có thể truy cập thông qua trang web của họ.

4.2. Gamebet không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc dịch vụ của các trang web khác ngoài trang web của họ.

5. Miễn Trừ Trách Nhiệm về Quyền Lợi Hợp Pháp

5.1. Quý khách phải tuân theo mọi quy định và quy tắc pháp luật của pháp luật tại quốc gia mà quý khách đang cư trú khi sử dụng dịch vụ của Gamebet.

5.2. Gamebet không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng dịch vụ của họ vi phạm pháp luật tại quốc gia của quý khách.

6. Thay Đổi Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm

6.1. Gamebet có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết. Quý khách sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào qua trang web của Gamebet.

6.2. Việc quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với sự đồng ý với các điều khoản và điều kiện miễn trừ trách nhiệm mới.

Chúng tôi khuyến nghị quý khách kiểm tra thường xuyên các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này để đảm bảo quý khách đang tuân thủ các quy định hiện tại của Gamebet. Việc sử dụng dịch vụ của Gamebet đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện miễn trừ trách nhiệm này.